Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Noorderhuis verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten via de website en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Noorderhuis verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Noorderhuis verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming en overeenkomst.

Bewaartermijn

Noorderhuis zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Noorderhuis houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden

Noorderhuis verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Noorderhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Noorderhuis neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van burgers

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten als Noorderhuis uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de Noorderhuis.
  • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
  • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
  • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U begint altijd met het inzien van uw persoonsgegevens. U dient daarvoor een verzoek inzage persoonsgegevens in.

Cookies

Noorderhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Overzicht cookies die worden gebruikt op www.noorderhuis.nl
Naam Inhoud Bewaartermijn Doel
JSESSIONID Deze cookie slaat een aantal statusgegevens en voorkeuren op die de gebruiker gedurende de sessie maakt. Einde bezoeksessie Door middel van deze cookie wordt het gebruiksgemak van de website verhoogt voor de bezoeker. Zo wordt bijv. onthouden welke filteropties de bezoeker gebruikt op een zoekpagina. Bij een volgende zoekopdracht worden dan nogmaals gebruikt. 
contrast Deze cookie houdt de keuze bij met betrekking tot de optie 'vergroot contrast'. 29 dagen Zonder deze cookie moet de bezoeker op elke pagina de ''vergroot contrast'' functionaliteit aanklikken indien men deze wil gebruiken.
ReadSpeakerHL, ReadSpeakerHLicon, ReadSpeakerHLspeed, ReadSpeakerSettings In deze cookies wordt opgeslagen welke instellingen de websitebezoeker met betrekking tot Readspeaker instelt. Einde bezoeksessie Zonder deze cookies moet de bezoeker op elke pagina de instellingen opnieuw instellen.
image.aspx, nmstat, siteimproveses Deze cookies worden geplaatst door Siteimprove. In deze cookies wordt opgeslagen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht en welke pagina's de bezoeker tijdens de bezoeksessie heeft bezocht. 999 dagen Wij gebruiken Siteimprove als statistiekendienst om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te optimaliseren zodat gebruikers sneller bij de juiste informatie kunnen komen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en zijn niet te herleiden naar een persoon.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan Noorderhuis zelf. Bijvoorbeeld door video's of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken.

Contactgegevens

Noorderhuis is een initiatief van de gemeente Brunssum. De gemeente Brunssum heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via gemeente@brunssum.nl.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.