Toegankelijkheid

Gemeente Brunssum streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening.

De gemeente doet dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring Noorderhuis

Deze verklaring geldt voor het hoofddomein https://www.noorderhuisbrunssum.nl.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring Noorderhuis nu

 

Status toegankelijkheidslabel van Noorderhuis Brunssum. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.